Actueel

De vele gezichten van eer

Tegen het einde van 2014 is een themanummer van het tijdschrift Proces verschenen, waarin wordt stil gestaan bij de vele gezichten van eer.

lees verder >>

Dodelijke Eerzaken

Bij eerzaken komt het gelukkig lang niet altijd tot een dodelijke afloop, al wordt die suggestie wel eens gewekt in krantenkoppen en andere media. In het Tijdschrift voor de Politie legt het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG) uit hoe cijfers over eerzaken tot stand komen.

lees verder >>

Boekbespreking ‘De kleuren van de kameleon’

In het Tijdschrift voor de Politie werd onlangs de studie ‘De kleuren van de kameleon. Een verkennend onderzoek naar de betrokkenheid van politieambtenaren bij eerconflicten’ besproken.

lees verder >>

Terugblik 2013, jaarverslag LEC-EGG

Hierbij bied ik U het derde jaarverslag aan van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG). Dit jaar kent het verslag een andere opzet dan U van voorgaande jaren gewend bent.

lees verder >>

Circulaire Handelwijze bij vermoedens huwelijksdwang

In Nederland komt het helaas voor dat vrouwen of kinderen slachtoffer zijn van huwelijksdwang, achterlating (in het buitenland) en uitbuiting1. De consequenties kunnen zeer ernstig zijn. In de circulaire wordt beschreven hoe in deze zaken gehandeld dient te worden.

lees verder >>

 1 2 3 >