Actueel

Dodelijke Eerzaken

Bij eerzaken komt het gelukkig lang niet altijd tot een dodelijke afloop, al wordt die suggestie wel eens gewekt in krantenkoppen en andere media. In het Tijdschrift voor de Politie legt het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG) uit hoe cijfers over eerzaken tot stand komen.

lees verder >>

Boekbespreking ‘De kleuren van de kameleon’

In het Tijdschrift voor de Politie werd onlangs de studie ‘De kleuren van de kameleon. Een verkennend onderzoek naar de betrokkenheid van politieambtenaren bij eerconflicten’ besproken.

lees verder >>

Terugblik 2013, jaarverslag LEC-EGG

Hierbij bied ik U het derde jaarverslag aan van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG). Dit jaar kent het verslag een andere opzet dan U van voorgaande jaren gewend bent.

lees verder >>

Circulaire Handelwijze bij vermoedens huwelijksdwang

In Nederland komt het helaas voor dat vrouwen of kinderen slachtoffer zijn van huwelijksdwang, achterlating (in het buitenland) en uitbuiting1. De consequenties kunnen zeer ernstig zijn. In de circulaire wordt beschreven hoe in deze zaken gehandeld dient te worden.

lees verder >>

E-module en special huwelijksdwang

Om professionals beter toe te rusten in het signaleren en de aanpak van huwelijksdwang is er onlangs een special over huwelijksdwang uitgebracht door Tijdschrift Kindermishandeling (TKM). Deze special biedt professionals praktische handvatten, tips en achtergronden over de problematiek van gedwongen huwelijken. Ook is er een (kosteloze) online cursus huwelijksdwang voor professionals beschikbaar. Beide leermiddelen zijn in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkeld.

lees verder >>

 1 2 3 >